NASZA
HISTORIA
MA DWA KOLORY

Nie pisz na fladze
Szanuj Flagę - logo

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Szanuj Flagę

inicjator kampanii

LOTOS - logo

partnerzy

MKiDN - logo
NCK - logo
TVP - logo
Polskie Radio - logo
PZN - logo
BAJKA - logo

2 maja jest od 2004 roku Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wywieśmy tego dnia biało-czerwone flagi, dając wyraz dumy z tego, że jesteśmy Polakami!

Na fladze zapisano najważniejsze dla Polaków wartości. To wielkie i ważne słowa, które tworzą naszą historię. Jeśli chcesz ją godnie kontynuować, nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Zachowaj ją czystą – taką, jaka była przez całą swoją historię…

Szanuj Flagę - logo
Szanuj Flagę - logo

Replika Chorągwi Wielkiej Królestwa Polskiego z okresu bitwy pod Grunwaldem eksponowana w Sali Chorągwianej Pałacu Prezydenckiego

Historia w bieli i czerwieni

Od końca XIII wieku do połowy wieku XVI głównym znakiem państwa polskiego była czerwona chorągiew z Orłem Białym. Po utworzeniu unii polsko-litewskiej w 1569 roku na chorągwiach – białych lub w białe i czerwone pasy – malowano lub wyszywano herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w którym Orzeł Biały sąsiadował z litewską Pogonią. Barwy tego herbu, to jest kolor biały i czerwony, zostały oficjalnie ustanowione polskim barwami narodowymi na mocy uchwały sejmowej z dnia 7 lutego 1831 roku określającej barwy polskiej kokardy narodowej:

Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu Wniosków Komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią:

Artykuł 1.
Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.

Artykuł 2.
Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były*.

* Tekst z oryginału ustawy

Pierwsze flagi

Biało-czerwone chorągiewki po raz pierwszy nieśli demonstranci, którzy 25 lutego 1861 roku upamiętniali w Warszawie 30. rocznicę bitwy o Olszynkę Grochowską. Natomiast flagi biało-czerwone pojawiły się masowo dopiero 3 maja 1916 roku podczas demonstracji z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji. Po odzyskaniu niepodległości na mocy ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku ustanowiono dwie polskie flagi: biało-czerwoną oraz biało-czerwoną z herbem Orzeł Biały pośrodku białego płata. Ustalono też, że flagi te mają mieć proporcje szerokości do długości płata 5 : 8.

Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony, w podłużnych pasach, równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony**.

Ustanowione wtedy znaki (herb, flagi, pieczęć) pokazano w kolorze dopiero w 1921 roku w wydanej przez Ministerstwo Spraw Wojskowych broszurze Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Czerwień miała tam odcień karmazynu. Jednakże w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 roku odcień czerwieni zmieniono na cynober. Ten żywy, ciepły odcień czerwieni pozostał do 1980 roku, kiedy wprowadzono czerwień nieco ciemniejszą.

** Ustawa o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1919 r., [w:] Dziennik Ustaw Nr 69 z dnia 28 sierpnia 1919 r.