Czym naprawdę jest demokracja

Termin demokracja pojawia się w różnych aspektach. Najczęściej jednak kojarzymy go pozytywnie. Jest to pewna forma ustroju, której początek kojarzymy ze starożytną Grecją. Oczywiście ówczesna demokracja różni się zasadniczo od tej, którą obserwujemy we współczesnym świecie. Zawsze jednak oznacza rządy

Czytaj dalej

Trójpodział władzy w Polsce

Trójpodział władzy zaproponował oświeceniowy filozof i pisarz Monteskiusz. Z różnym skutkiem przyjęły to państwa europejskie, oczywiście nie od razu i nie wszędzie. Jednak nawet monarchie autokratyczne zrozumiały, że w pewnym momencie przyjdzie czas na demokratyzacje i trzeba będzie dopuścić do

Czytaj dalej

Ministerstwa w Polsce

Rada Ministrów jest organem władzy wykonawczej. Tworzą ją poszczególne ministerstwa w Polsce. Jest ich siedemnaście. Pierwszym z nich jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Obecnie funkcję ministra pełni tutaj Maria Wiesiak. Ministerstwo to zajmuje się rozwojem regionalnym, budownictwem, lokalnym planowaniem oraz …

Czytaj dalej

Kim jest Minister?

Minister to urzędnik, który jednocześnie jest członkiem Rady Ministrów. Minister kieruje powierzonym mu ministerstwem. Szczegółowe zadania poszczególnych ministrów będą zatem zależały od zakresu działania danego ministerstwa. Zadania ministra są oczywiście regulowane w ustawach. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w sposób bardzo ogólny …

Czytaj dalej