ObywatelRząd

Silne ruchy społeczne

Ruchy społeczne w coraz większym stopniu wywierają nacisk na funkcjonowanie i politykę wielu państw. Do jednych z dość popularnych należy feminizm. Jest to ruch głoszący konieczność społecznego, prawnego, politycznego i ekonomicznego wyzwolenia kobiet. Jego początków można poszukiwać w ruchu emancypacyjnym, jednak współczesna odmiana feminizmu narodziła się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Ruch był i jest skądinąd bardzo słuszny, jeśli uświadomimy sobie, że kobiety jeszcze na początku dwudziestego wieku były całkowicie uzależnione od mężczyzn i nie posiadały praw wyborczych. Możemy być dumni, że Polska była jednym z pierwszych krajów, która takie prawa kobietom przyznała. Obecnie feminizm jest najbardziej rozwinięty w państwach skandynawskich i tamtejsze feministki mają sporo do powiedzenia w różnych dziedzinach życia. W wielu aspektach feminizm jest kontrowersyjny nawet dla samych kobiet. Chociaż naczelne hasła o równości są słuszne, to te bardziej kontrowersyjne nie cieszą się popularnością. Drugim ważnym ruchem społecznym jest pacyfizm, którego naczelnym zadaniem jest propagowanie pokoju, poszanowania praw człowieka, dążenie do rozwiązywania wszystkich konfliktów w sposób pokojowy. Pacyfiści uważają, że wszystkie konflikty, spory i nieporozumienia da się rozwiązać przez negocjacje. Każda wojna w pojęciu pacyfistów jest złem, nawet ta, której zadaniem jest obrona granic własnego państwa. W Polsce ten ruch nie odgrywa tak dużej roli jak w innych krajach, choćby w Stanach Zjednoczonych.

Dodaj komentarz