×

Terroryzm – problem współczesnego świata

Terroryzm – problem współczesnego świata

Pojęcie terroryzmu wywodzimy od słów o proweniencji łacińskiej, gdyż owe zjawisko było znane już społeczeństwom starożytnym. Bez przesady i dosyć trafnie można nazwać je najbardziej barbarzyńską metodą wywierania nacisku, podejmowaną w nadziei na uzyskanie pożądanych korzyści.

O terroryzmie można mówić zawsze wtedy, gdy w grę wchodzi użycie siły oraz wykorzystywanie strachu ofiar jako motywującej ich siły. Choć podejmowanie aktów terrorystycznych zdarzało się w zasadzie od początku dziejów ludzkości, to jeden z głównych problemów dzisiejszych czasów. Dzieje się tak głównie dlatego, że rozwój technologiczny umożliwia także zamachowcom planowanie szczególnie krwawych i pochłaniających duże rzesze ludzi akcji.

Terroryzm wczoraj i dziś

Choć metoda zabijania konkretnych ludzi w celu wywarcia presji na osoby trzecie lub uzyskanie upragnionego celu politycznego była stosowana od czasów antycznych, pojęcie terroru i pokrewne mu określenia były szczególnie często używane w czasach wielkiej rewolucji francuskiej. W okolicznościach, gdy rządy jakobinów posyłały na szafot kolejne rzesze politycznie podejrzanych osób, sprawców takiego stanu rzeczy nazywano właśnie terrorystami.

Podobne metody działania przejawiały kolejne ugrupowania, walczące w imię realizacji własnych planów politycznych: często o wydźwięku nacjonalistycznym, jako że wiele narodów musiało znosić panowanie obcych zwierzchników. O tym, że akty terrorystyczne zazwyczaj przynoszą pożądane rezultaty, świadczy szereg znanych z historii zdarzeń: dokonany przez Serbów zamach na austrowęgierskiego księcia przyspieszył przecież wybuch I wojny światowej.

Po II wojnie mapa polityczna świata uległa znaczącym przeobrażeniom, dając większości narodów prawo do suwerenności, tym samym odbierając im motywację do podejmowania tak skrajnych aktów walki o własna prawa polityczne.

U progu XXI wieku terroryzm jest już zjawiskiem o nieco innym charakterze. Obecnie objawia się on jako organizowanie zamachów na szerokie kręgi przypadkowej ludności cywilnej, w celu naciskania na rząd kraju, w którym doszło do takiego nieszczęścia.