Polityka w naszym kraju

Polityka w kraju ma ogromne znaczenie na całe społeczeństwo. Tworzona jest przez szereg osób, z których każda ma swoje cele do zrealizowana. Polityka w kraju powinna zmierzać do zaspokajania potrzeb całego społeczeństwa. Niestety kierowaniem jednym Państwem w przypadku tak zróżnicowanej grupy ludzi staje się czasami bardzo trudne. W związku z tym mamy do czynienia z nieudolnymi próbami rządzenia, które w negatywny sposób odbijają się na całym społeczeństwie.

Polityka w kraju tworzona jest przez ludzi, którzy tworzą liczne partie polityczne. Każda polityczna partia ma swoje cele, zadania i kieruje się swoimi zasadami Nie oznacza to jednak braku współpracy pomiędzy partiami. Wszystko zależy od zaistniałych sytuacji w danym momencie. Zdarza się, że jedna partia udziela poparcia drugiej. Czasami dochodzi również do połączenia sił i stworzenia jednej partii. Połączenie to ma mieć wpływ na wywieranie pewnych decyzji. Polityka w kraju sprawowana jest przez partie polityczne. Do największych i najbardziej nam znanych należy: Platforma obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe, Twój Ruch jak i Sojusz Lewicy Demokratycznej.  Ponadto istnieje szereg mniejszych partii, które odgrywają większe lub mniejsze znaczenie w polityce. Nie cieszą się jednak one dużym poparciem ze strony społeczeństwa, a w związku tym nie maja tez większej władzy. Polityka w kraju wzbudza wiele emocji. Wiele osób uważa, że sposób zarządzania naszym krajem jest na bardzo niskim poziomie. Newsy polityczne bardzo często ukazują, że ludzie, którzy zostali przez społeczeństwo dopuszczeni do władzy są pozbawieni zasad moralnych jak i kulturalnych. Podczas emitowanych obrad Sejmu i Senatu mamy możliwość zaobserwowania na jakim poziomie polityka w kraju funkcjonuje. W związku z tym powinniśmy mieć usprawiedliwienie dla niektórych decyzji, które zapadają na szczeblu władzy rządzącej. Działania polityczne, które podejmowane są w naszym kraju, wzbudzają wiele negatywnych emocji. Dzieje się tak, gdyż ludzie mają podstawy do poczucia braku stabilności i bezpieczeństwa. Wprowadzane rozwiązania, w negatywny sposób uderzają w społeczeństwo i wprowadzają liczne ograniczenia, które utrwalają nas w przekonaniu, że polityka naszego kraju zapomniała o działaniu na korzyść obywateli.

Jeśli sytuacja w naszym kraju nie ulegnie poprawie, polityka nie zacznie dbać o dobro społeczeństwa, to przyjdzie czas, kiedy ludzie różnymi sposobami będą o swoje prawa walczyć. Tak dzieje się już w przypadku osób, które pracują w zakładach, w których właścicielem jest rząd. Narażeni są oni nie tylko na złe zarządzanie danymi zakładami, ale nie mają już podstaw do poczucia bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia. Polityka w kraju działa bardzo często pochopnie i podtrzymuje gospodarkę nie z surowców krajowych, a zagranicznych, narażając tym samym na upadek i likwidację miejsc w polskich zakładach przemysłowych. Taki system zarządzania doprowadza do upadku największych gałęzi przemysłu, narażając tym samym tysiące polskich rodzin na biedę i bezrobocie. Czy tak zatem powinna wyglądać sprawna polityka, która ma działać dla dobra społeczeństwa?