×

Polityka wzbudza wiele emocji

Polityka wzbudza wiele emocji

Polityka polska kieruje się swoimi zasadami. Jej głównym zadaniem powinno być zarządzanie państwem w taki sposób, aby zaspokoić dobro wspólne. Oznacza to zatem podjęcie wszelkich działań, które miałyby na celu zaspokojenie oczekiwań, potrzeb całego społeczeństwa. Polityka polska w głównej mierze oparta jest na narzuceniu pewnych zasadach, braku kompromisów jak i negocjacji w związku z tym wzbudza wiele negatywnych emocji wśród naszego społeczeństwa.

Polityka polska jest zrzeszeniem wielu różnych ludzi, których działania mają na celu zaspokojenie dobra społeczeństwa,. Powinna zatem dbać o rozwój przemysłu w naszym kraju, zapewniać miejsca pracy, a w związku z tym walczyć z bezrobociem. Ponadto powinna podejmować działania, które miałby się przyczynić do walki z pojawiającym się kryzysem. Polityka polska, powinna swoje działania dostosować do panującej sytuacji w kraju i sprawić, że zarówno przedsiębiorcy jak i społeczeństwo mogłoby się czuć tu bezpiecznie, a zarazem zapewnić pewną stabilność. Niestety obserwując poczynania naszych polityków mamy wrażenie, że nie do końca rozumieją potrzeby naszego społeczeństwa. Problemy rozpoznawane są bardzo późno, majątek naszego kraju zostaje rozsprzedany, a kryzysy są pogłębiane. W związku z zaistniałymi sytuacjami powstaje wiele konwiktów w relacji politycy –  społeczeństwo. Obietnice płynące z ust rządzących w żaden sposób nie znajdują odzwierciedlenia w praktyce. Polityka polska zapewnia nam jedynie kilka niezbędnych praw, które tak naprawdę zostały narzucone przez Unię Europejską. W związku z tym zwiększyło się zatrudnienie osób powyżej  roku życia, możliwości rozwoju rolnictwa czy też dofinansowania do szkoleń jak i nowo powstałych przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę, że polityka polska nie działa wspólnie. Jest ona podzielona na liczne partie, które stawiają sobie inne cele. W związku z powstałą sytuacją mamy do czynienia z pewnym absurdem na rynku politycznym.  Działania jednej wykluczają lub też blokują działania kolejnej. Niestety wszelkie te wydarzenia w bardzo negatywny sposób odbijają się na społeczeństwie. Dochodzi do konfliktów, a władza rządząca zapomina o swoich celach i skupia się na walce z politykami, którzy nie działają według jej zasad.

Polityka polska pozostawia bardzo wiele do życzenia. Działania jej nie mają żadnego jasnego celu, bardzo często zapomina się o dążeniu do zaspokojeniu potrzeb całego społeczeństwa. Mamy wrażenie, że mamy do czynienia z wewnętrznymi walkami pomiędzy poszczególnymi partiami. Czy jednak tak sobie wyobrażamy rządzenie naszym krajem? Czy tak ma wyglądać nasza przyszłość? Niestety nie. Wielu z nas zdało już sobie z tego sprawę i zdecydowało się opuścić tereny naszego kraju, aby nie brać udziału w przekomarzaniu się władzy rządzącej. Szukają stabilności, zatrudnienia i bezpieczeństwa w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Taka sytuacja powinna dać politykom wiele do myślenia i sprawić, aby nie skupiali się na władzy, a na potrzebach społeczeństwa, którzy ten kraj tworzą, ale niestety nie maja na niego wpływu.