Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Cena: 68.73 zł
Kup teraz623
Więcej szczegółów623

Opis produktu

Ustawa o informatyzaji dzialalnosci podmiotów realizujacych zadania publiczne reguluje – chaotyczny dotad – proces informatyzacji szeroko pojetej administracji publicznej.Ustanowione w niej powszechne zasady planowania, standaryzacji, atestacji, rejestracji i kontroli zasadniczo zmieniaja w tym…

Inne towary z tej kategorii