Instytucje

InstytucjeObywatelRząd

Czym naprawdę jest demokracja

Termin demokracja pojawia się w różnych aspektach. Najczęściej jednak kojarzymy go pozytywnie. Jest to pewna forma ustroju, której początek kojarzymy ze starożytną Grecją. Oczywiście ówczesna demokracja różni się zasadniczo od tej, którą obserwujemy we współczesnym świecie. Zawsze jednak oznacza rządy

Read More
Instytucjewładze

Władza sądownicza w Polsce

Ile sprawiedliwości ma w sobie polska Temida? W naszej narodowej opcji trójpodziału Monteskiusza najmniej charakterystyczna dla przeciętnego obywatela pozostaje właśnie władza sądownicza. Jak wygląda jej struktura w Polsce? Jakie są jej główne funkcje i zadania poszczególnych organów? Jakim podlegają …

Read More
InstytucjeObywatel

Cechy systemu prezydenckiego

Termin system polityczny bywa różnie definiowany. Najczęściej określa się tym terminem wszystkie organy państwowe, partie polityczne, a także formalne i nieformalne organizacje i grupy społeczne, które udzielają się na arenie politycznej danego kraju. Definicja ta obejmuje też zasady określające ich …

Read More
Instytucjepolityka

Na szczeblu samorządowym

Wielu ludzi uważa, że polityka jest interesująca tylko na szczeblu krajowym bądź międzynarodowym. W rzeczywistości jednak największe znaczenie dla Polaków powinni mieć politycy przyporządkowani określonym regionom naszego kraju. Najczęściej są to politycy wybrani w tak zwanych wyborach samorządowych. Niestety, wciąż …

Read More
Instytucjewładze

Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Biuletyn Informacji Publicznej to nic innego jak ujednolicony system stron internetowych, który został stworzony po to, by w sposób powszechny udostępniać informacje publiczne. Biuletyn Informacji Publicznej przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które są zainteresowane funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej. W …

Read More