Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Biuletyn Informacji Publicznej to nic innego jak ujednolicony system stron internetowych, który został stworzony po to, by w sposób powszechny udostępniać informacje publiczne. Biuletyn Informacji Publicznej przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które są zainteresowane funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej. W biuletynie z pewnością znajdzie wszelkie informacje na jej temat. Tutaj zamieszczane są informacje na temat załatwiania określonej sprawy. Biuletyn Informacji Publicznej to doskonały oraz optymalny sposób zdobycia takich właśnie informacji.

 

Biuletyn powinien być skonstruowany w sposób, który spełnia wszelkie wymogi ustaw oraz rozporządzeń, a w szczególności ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ma służyć udostępnianiu informacji publicznych. Instytucje publiczne są zobowiązane do tego, aby właśnie w swoim BIP udostępniać informacje. Biuletyn Informacji Publicznej powinien być prowadzony nie tylko dla ułatwienia dostępu do tych informacji, ale także ze względu na ustawy o dostępie do informacji publicznej. Odpowiedzialny za prowadzenie Biuletynu jest kierownik każdej jednostki publicznej. Jeśli chodzi o umieszczanie informacji w BIP podmiotu nadrzędnego to nie stanowi to w żaden sposób wypełnienia obowiązku, ale rozszerza wypełnianie obowiązku. Samo prowadzenie Biuletynu nie jest skomplikowane. Instytucja publiczna musi tylko zamówić usługę i wprowadzić do niej odpowiednie informacje. Oczywiście Biuletyn Informacji Publicznej musi być na bieżąco aktualizowany.

 

Biuletyn Informacji Publicznej muszą prowadzić wszelkie podmioty, które wykonują zadania publiczne. Odpowiedzialny za jego prowadzenie jest, wspomniany już, kierownik jednostki. Ważne jest to, że Biuletyn Informacji Publicznej nie może stanowić części dotychczasowej strony internetowej danej jednostki. Musi to być odrębna od wszystkich dotychczasowych stron internetowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi o tym, że można przyjąć, że podmiot nadrzędny udostępnia informacje na temat podmiotu podległego. Jednak w tym przypadku nie ma mowy o spełnieniu obowiązku prowadzenia BIP przez podmiot podrzędny. Biuletyn Informacji Publicznej muszą prowadzić między innymi przedszkola, szkoły, uczelnie oraz pozostałe placówki oświatowe. Oprócz nich zobowiązane są do tego ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury, komendant straży pożarnej, komendant policji, jednostki badawczo-rozwojowe, zakłady opieki zdrowotnej, gabinety lekarskie finansowane ze środków publicznych, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, organy władzy publicznej, organy samorządów zawodowych, organy samorządów gospodarczych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki, które wykonują zadania publiczne, związki zawodowe oraz organizacje, partie polityczne, a także podmioty, które są w posiadaniu jakiś informacji publicznych. Biuletyn Informacji Publicznych powinien zawierać wszelkie informacje publiczne.