×

Jak rozpoczęła się Arabska Wiosna

Jak rozpoczęła się Arabska Wiosna

Arabska Wiosna była nazywana islamską rewolucją, a każda rewolucja ma swoje ofiary. Wydarzenie, które zmiotło z powierzchni ziemi reżimy polityczne w Egipcie i Tunezji, a także doprowadziło do poważnych zmian w większości krajów arabskich zaczęło się od pozornie przypadkowego aktu samospalenia młodego tunezyjskiego sprzedawcy ulicznego. Napięcie jednak na Bliskim Wschodzie było tak potężne, że owo wydarzenie, pokazywane przez portale społecznościowe, urosło do poważnego aktu i wyprowadziło na ulice setki tysięcy demonstrantów.

Niepozorne początki wielkiej zmiany

Nikt początkowo nie był przygotowany na skalę tego wydarzenia. Reżimy politycznie traktowały to jako kolejne zdarzenie, które będzie można spacyfikować. Skala społecznego niezadowolenia była jednak tak ogromna, że protesty szybko nie milkły.

Początkowo miały one charakter czysto ekonomiczny i gospodarczy. Tylko w Tunezji do tych postulatów dołączono kilka o charakterze politycznym. Za organizacją tych protestów wcale nie stali znani opozycjoniści, to wypowiadała się zdesperowana ulica. W demonstracjach uczestniczyli przede wszystkim ludzie młodzi, którzy chcieli szybkiej poprawy swojej sytuacji życiowej. Ogromną rolę w tych protestach odgrywały portale społecznościowe, przez które młodzi ludzie się kontaktowali. Filmiki z demonstracji były nagrywane i umieszczane na YouTube. To przyczyniło się do propagowania idei Arabskiej Wiosny.

Zachowanie władzy i armii wobec rewolucji

Sukces rewolucji w dużej mierze zależy od zachowania się armii. W Tunezji wojsko nie strzelało do demonstrantów i nie tłumiło protestów. To w głównej mierze dzięki wojsku reżim oddał władzę w nowe ręce. W Egipcie wojsko również odegrało znaczącą rolę. Zawsze wkraczało w centrum działań, kiedy państwu groziła islamizacja. I to właśnie wojsko nakłoniło egipskiego przywódcę Mubaraka do oddania władzy. Później jeszcze kilkakrotnie interweniowało, jeśli sprawy szły w złym, według nich, kierunku.

Pozostałe reżimy polityczne w krajach Bliskiego Wschodu widząc gwałtowne zmiany związane z wystąpieniami demonstrantów, usiłowany samodzielnie przeprowadzać pewne reformy. Tak na przykład czynił prezydent Syrii Baszar al-Assad. Jednak nastrojów w Syrii to nie uspokoiło. Trochę lepiej było w monarchiach takich jak Arabia Saudyjska, Maroko. Tam dynastie królewskie cieszyły się pewnym autorytetem i zmiany nie były tak drastyczne.

Arabska Wiosna zmieniła wszystko

Arabska Wiosna spowodowała poważne zmiany na Bliskim Wschodzie. Doprowadziła do zmiany pozornie trwałych reżimów politycznych i przejęcia władzy przez nowe siły. Zachwiana została też dominacja Stanów Zjednoczonych w tym rejonie, a na arenę weszły zupełnie inne siły polityczne. Świat po Arabskiej Wiośnie okazał się zupełnie inny.

O biznesie w Arabii Saudyjskiej.