×

Okręgi wyborcze z jednym mandatem

Okręgi wyborcze z jednym mandatem

Stało się o nich głośno za sprawą ostatnich dwóch kampanii wyborczych, kiedy to jeden z kandydatów na prezydenta, a następnie również lider ugrupowania starającego się o wejście do sejmu, mocno postulował utworzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Pomysł spodobał się wielu obywatelom. Prezydentury nie zapewnił, ale zapewnił sporo miejsc w ławach sejmowych. Czy to oznacza, że społeczeństwo jest za jednomandatowymi okręgami wyborczymi? Niekoniecznie. Pomysł się spodobał, ponieważ był świeży i głoszony przez z jedną z barwniejszych w ostatnich latach postaci na scenie politycznej. O samej koncepcji nadal spora część wyborców wie niewiele. Zatem warto przytoczyć najważniejsze fakty, związane z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Do największych zalet wprowadzenia takiego rozwiązania należy bardziej przejrzysty i bezpośredni sposób wybierania przedstawicieli władzy przez obywateli. Poszczególni wyborcy dokładnie wiedzą na kogo głosują, ponieważ wskazują konkretną osobę, a nie listę danej opcji politycznej. Niestety takie rozwiązanie prowadzi często do wzmacniania siły dużych partii i pomijania mniejszych inicjatyw. Przy okazji spora część społeczeństwa może zostać w konsekwencji stosowania tego systemu pozbawiona swojej reprezentacji w strukturach władzy. Z zasady jednomandatowe okręgi wyborcze mają oddać głos wyborcom, ale jeżeli stwarzają warunki do nadużyć władzy, to zapewne warto się nad nimi zastanowić. Póki co polskie społeczeństwo nie jest raczej zainteresowane wprowadzaniem zmian. Tym bardziej, że przykład innych krajów pokazuje, iż nie zawsze wychodzą one na lepsze.