×

Wielka i mała polityka

Wielka i mała polityka

Czym jest polityka? Definicji tego pojęcia jest aż nazbyt dużo. Może być postrzegana jako sztuka rządzenia, ale bywa też określana w znacznie bardziej pejoratywny sposób. Trudno bowiem zaprzeczyć, że wielu obywateli ma jej zdecydowanie dosyć, wręcz od niej uciekają. Polityka może być jednak fascynująca, o czym świadczy ogromna społeczna uwaga, jaką ściągają na siebie politycy. Nie tylko w czasie prowadzenia kampanii wyborczych, ale również i później za sprawą swoich słów, wyborów i czynów. Polityka musi fascynować, ponieważ wiąże się z władzą. A ona stanowi jedną z najcenniejszych rzeczy w historii ludzkości. Już tysiące lat temu rządzący cieszyli się ogromnym szacunkiem, byli wręcz wielbieni przez poddanych. Wraz z rozwojem cywilizacji zmieniały się ustroje, a miejsce faraonów, cesarzy i króli zastąpili w wielu miejscach świata właśnie politycy. Choć niejednokrotnie doprowadzają wyborców do furii, to jednak trudno całkowicie się od nich odciąć. Obywatele chcą wiedzieć, co mówią i robią. W końcu są elitą narodu i społeczeństwa. Politykę można podzielić na tę lokalną, reprezentowaną przez władze poszczególnych miejscowości, gmin, powiatów i województw, jak również tę realizowaną na najwyższym krajowym szczeblu. Odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, ma swoich przedstawicieli również w instytucjach unijnych. Polityka wspólnotowa, choć ważna, to jednak często realizowana jest trochę na uboczu. Polscy wyborcy znają na ogół maksymalnie kilku eurodeputowanych. Zdaniem niektórych tak właśnie powinno być, ponieważ zadaniem przedstawicieli polskich władz w strukturach europejskich jest reprezentowanie interesów Polski i Polaków, a nie siedzenie w kraju i udzielanie wywiadów. Trudno także wskazać jednoznacznie, która polityka jest ważniejsza, która ma większy wpływ na życie poszczególnych obywateli i którą powinni się oni interesować w pierwszej kolejności. Na pewno wiele emocji wzbudza ta ogólnokrajowa. Największy wpływ mają tu zapewne media, w których najczęściej pojawiają się właśnie posłowie, senatorowie oraz czołowi przedstawiciele partii. Poza tym to właśnie oni odpowiadają za prawo w kraju, które narzuca normy postępowania wszystkim obywatelom. Tak więc zainteresowanie polityką na najwyższych szczeblach polskiej władzy wynika nie tylko z chęci podpatrzenia, co robią najważniejsze osoby w państwie. Jest ono natomiast pochodną tego, że ludzie chcą wiedzieć, w jakim kraju przyjdzie im żyć. Niezwykle pasjonująca może jednak okazać się także polityka lokalna, zwłaszcza gdy jest ona źródłem skandali czy nadużyć. Wówczas bardzo mobilizuje się lokalny elektorat, a ludzie rozprawiają o przedstawicielach władzy długo i namiętnie. Na co dzień jednak lokalni politycy nie wyróżniają się niczym szczególnym. Niektórzy są bardziej aktywni w mediach i zaangażowani w różne inicjatywy społeczne. Pozostali wykonują swoje obowiązki, traktując pracę na rzecz instytucji państwowej jak zwykłe służbowe zadania. Nie należy jednak ulegać złudzeniu nudy. W lokalnej polityce też kształtują się układy, zawierane są sojusze, które w niektórych przypadkach mają nawet znaczenie dla układu sił na krajowej scenie politycznej. Polityka może zatem fascynować, bez względu na swój zasięg.