×

Wysłuchania publiczne i konsultacje społeczne

Wysłuchania publiczne i konsultacje społeczne

Demokracja liberalne daje niesamowite możliwości wszystkim tym ugrupowaniom, którym udało się w procesie legalnych wyborów zdobyć władzę. Zakłada ona jednak także poszanowanie wszystkich liberalnych naturalnych praw przynależnych każdemu człowiekowi przez każdą władzę. Dlatego tworzy się specjalne mechanizmy zaporowe, wmurowane na stałe w zasadę trójpodziału władzy, które absolutnie nie pozwalają na rozmontowanie tego systemu. Dojrzała demokracja liberalna działa jednak także w otwarciu na stronę społeczną, angażując własnych obywateli do partycypowania w stanowieniu prawa i rządzeniu. Może się to odbywać na wiele różnych sposobów, w zależności od rangi problemu i sposobu procedowania nad nim. Dostępne są jednak chociażby takie rozwiązania jak wysłuchania publiczne i konsultacje społeczne.